วช. หนุนผลิตชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะเพิ่มอีก 3,000 ชุด แจกจ่ายโรงพยาบาล แพทย์-​บุคลากรทางการแพทย์ใช้ป้องกันโควิด-19

You may also like...