วิจัยเพื่อคนไทย.. ‘AI Mask’ นวัตกรรม วิเคราะห์-รายงานการใช้หน้ากากอนามัย แบบ real time

ปัจจุบันข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ของเอไอ (AI) ถือว่ามีความสำคัญและเป็นภาพรวมของประเทศที่จะมีประโยชน์ในการบริหารสถานการณ์บุคคลได้ ซึ่งแน่นอนว่า หากในอนาคตสามารถรายงานการสวมใส่หน้ากากอนามัยและจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ได้แบบเรียลไทม์ก็จะยิ่งช่วยให้สามารถจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น

จากปัญหาดังกล่าวสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการวิเคราะห์และรายงานการใช้หน้ากากอนามัยเป็นรายพื้นที่แบบเรียลไทม์ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI

โดยนวัตกรรมดังกล่าว เป็นผลมาจากที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(วช.) ดำเนินตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ในการใช้นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าไวรัส-2019(ศบค.) ที่กำลังเกิดขึ้น ณ ขณะนี้

ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง แห่งสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่า “ผลงานนี้เราเรียกสั้น ๆ ว่า AiMASK เป็นผลงานเกี่ยวกับการตรวจจับหน้ากากอนามัย ที่เอาข้อมูลจากกล้อง CCTV ตามที่ต่าง ๆ เพื่อที่จะวัดว่า ผู้ที่ใส่หน้ากากอนามัยมีจำนวนมาก จำนวนน้อย หรือไม่ใส่หน้ากากอนามัย หรือใส่ไม่ถูกต้องมีจำนวนมากน้อยเพียงใด

จุดหนึ่งที่เราจะสามารถป้องกันไม่ให้คนติดโควิดจำนวนมาก ก็คือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งทางศูนย์ศบค.ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลบริหารการจัดการโควิด-19 ก็มีแนวคิดผ่านทางกระทรวงอว. และวช.ขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาระบบเพื่อที่จะประเมินได้ว่า ประชาชนให้ความร่วมมือหรือไม่ให้ความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพียงใด ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เราป้องกันโรคโควิด-19ได้”

You may also like...