พม.ต่อยอดโครงการ “ช่างช่วยช่าง ช่างช่วยชาติ” ฝึกอาชีพช่างตัดผมแบบออนไลน์ เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มเปราะบาง

You may also like...