อว. เผยไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ยอด ณ วันที่ 6 กันยายน 35,912,894 โดส

You may also like...