ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว 39,631,862 โดส ทั่วโลก 5,663 ล้านโดส ใน205 ประเทศ

You may also like...