ประธานรัฐสภา-คณะผู้บริหารพม. ลงพื้นที่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน มอบหน้ากากอนามัยช่วยกลุ่มเปราะบาง-เด็กป้องกันโควิด-19 มอบนมผงเด็ก “พม. ปันสุข”

You may also like...