“ซัมซุงประกันชีวิตฯ-มูลนิธิรักษ์ไทย” มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยผู้ติดเชื้อโควิด-19 แก่สำนักอนามัย กทม. 

ซัมซุงประกันชีวิตฯ และมูลนิธิรักษ์ไทย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 แก่สำนักอนามัย กทม.

บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  และมูลนิธิรักษ์ไทย (สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) มอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว รุ่น LK-87 และเครื่องวัดอุณหภูมิ รุ่น DT007 ให้แก่สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครฯ โดยมี แพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครฯ​ รับมอบ 

วิกฤตการณ์โควิด-19 กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการสาธารณสุข แม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศไทยยังคงสูง ในขณะเดียวกันก็มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากจำเป็นต้องแยกกัก สังเกตอาการ และรักษาตนเองจากที่บ้าน

ด้วยเหตุนี้เองจึงได้รับความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วน ในการจัดหาที่พักสำหรับการเฝ้าระวังอาการ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการดูแลรักษาเบื้องต้นสำหรับผู้ติดเชื้อ บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทยโดยการจัดสรรงบประมาณเข้าช่วยเหลือและสนับสนุนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านองค์กร Global Civic Sharing เพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้”

นายดาลัด นุตพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เนื่องจากบริษัทซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต จึงเล็งเห็นปัญหาที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ โดยทางเราเล็งเห็นว่าเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วและเครื่องวัดอุณหภูมิเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างมากในขั้นตอนของการสังเกตและเฝ้าระวังอาการในช่วงที่มีการแพร่ระบาด เราจึงร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทยในการช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าว โดยมีเป้าหมายที่จะบริจาคเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว รุ่น LK-87 และเครื่องวัดอุณหภูมิ รุ่น DT007 จำนวนรวมกว่า 1,900 ชุด สำหรับใช้ในเขตกรุงเทพมหานครและส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ติดเชื้ออีก 7 จังหวัดได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี นครปฐม ระยอง สมุทรสาคร อยุธยา และ ปัตตานี”

คุณภูมิใจ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน มูลนิธิรักษ์ไทย (สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ)​ กล่าวว่า “การช่วยเหลือชุมชุนในการบรรเทาสาธารณภัยอย่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งเราก็ได้ประสานความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังชุมชน ทางเราต้องขอขอบคุณ บริษัท ซัมซุงประกันชีวิตฯ ที่เล็งเห็นถึงปัญหาและให้การสนับสนุนผ่านมูลนิธิฯ ของเรา โดยในครั้งนี้มูลนิธิฯ ได้ส่งมอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วและเครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน 470 ชุด ให้กับทางสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครฯ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป”

สำนักอนามัยฯ ทำงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใกล้ชิดกับประชาชนโดยตรง ในสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีความต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อยังคงมีจำนวนมาก

“ต้องขอขอบคุณทางบริษัทซัมซุงประกันชีวิตฯ และมูลนิธิรักษ์ไทย ที่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนในการฝ่าฟันวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ขอให้มั่นใจได้เลยว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกส่งถึงมือประชาชนและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแน่นอน” แพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าว

You may also like...