เรื่องจริงต้องรู้…/ช. พิทักษ์.. จัดพื้นที่ประเทศไทยเพื่อแข่งฟุตบอล

ขอพักเขียนเรื่องฟุตบอลบราซิล เพื่อวกกลับไปเขียนเรื่องคุณนวลพรรณ ล่ำซำ หรือมาดามแป้ง เผอิญได้ดูข่าวสถาบันอุดมศึกษาไทยปิดสถานที่เรียน เพื่อรับสถานการณ์โควิด-19

ข่าวนี้ทำให้ได้ย้อนไปดูวิธีจัดพื้นที่แข่งกีฬาในสหรัฐอเมริกา ทั้งทีมมหาวิทยาลัยและทีมอาชีพ ซึ่งที่นั่นสำหรับทีมมหาวิทยาลัยการจัดจะจัดตามเกณฑ์ความยิ่งใหญ่ของแต่ละแห่ง


(https://gocrimson.com/galleries/football/football-2010-11-6-/image-7/67/2863)

ส่วนทีมอาชีพตามเกณฑ์ภูมิศาสตร์ จัดตามเกณฑ์ความยิ่งใหญ่หมายถึงมหาวิทยาลัยใดมีชื่อเสียงโด่งดัง อีกทั้งเอาจริงทางกีฬาถึงขนาดให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เก่งกีฬา


มหาวิทยาลัยพวกนี้จะถูกจัดให้อยู่ Division I หรือชั้น 1 ส่วนที่ให้ทุนแต่มีชื่อเสียงเป็นรอง จะถูกจัดให้ไปรวมใน Division II หรือชั้น 2 และที่ไม่ให้ทุนจะให้ไปรวมใน Division III


หรือชั้น 3 สรุปกีฬามหาวิทยาลัยสหรัฐฯมีการแข่ง 3 ชั้น โดยการควบคุมบริหารและจัดการอยู่ภายใต้ National Collegiate Athletic Association (NCAA) หรือสมาคมเพื่อการกรีฑามหาวิทยาลัยแห่งชาติ

(https://www.cbssports.com/college-football/news/ncaa-council-recommends-interim-name-image-and-likeness-policy-board-of-directors-to-meet-wednesday/)

อักษรย่อ NCAA ที่ใช้คำว่า กรีฑาเนื่องจากตอนก่อตั้งสมาคม กีฬามหาวิทยาลัยประเทศนี้ยังมีแค่กรีฑา ยังไม่มีครบทุกชนิดเหมือนสมัยนี้

สำหรับทีมอเมริกันฟุตบอลอาชีพมีการแบ่งออกเป็น 2 ลีก คือ National Football League อักษรย่อ NFL กับ American Football League อักษรย่อ AFL

ทั้งนี้สำหรับลีกแรกผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลคือ National Football Conference อักษรย่อ NFC ส่วนลีกหลังคือ American Football Conference อักษรย่อ AFC

(https://en.wikipedia.org/wiki/National_Football_Conference#/media/File:National_Football_Conference_logo.svg)

(https://en.wikipedia.org/wiki/American_Football_Conference#/media/File:American_Football_Conference_logo.svg) 

ทั้งสองลีกมีทีมในสังกัดเท่ากัน 16 ทีม โดยยังมีการแบ่งทีมเป็น 4 divisions หรือ 4 ชั้น แต่ละชั้นอยู่ในพื้นที่เฉพาะเช่นกัน โดยดูจากทิศที่ตั้ง นั่นคือ  East พื้นที่ทางทิศตะวันออก

North ทิศเหนือ South ทิศใต้ และ West ตะวันตก  อย่าตกใจเมื่อเห็นชื่อเมืองที่ทีมเหล่านี้ตั้งอยู่ เพราะล้วนแต่คุ้นตาคุ้นหู อย่าง New York Jets ทีมทิศตะวันออก

(https://www.profootballnetwork.com/new-york-jets-2021-season-preview/)

Pittsburgh Steelers ทีมทิศเหนือ Houston Texans ทีมทิศใต้ และ Los Angeles Chargers
ทีมทิศตะวันตก

(https://www.bowlerx.com/Pittsburgh-Steelers-NFL-Bowling-Ball-OTBNFLSTEEL.htm)

(https://1000logos.net/texans-logo/)

(https://ftw.usatoday.com/2020/03/nfl-logos-los-angeles-chargers-change)

เขียนมายืดยาวเพื่อให้ความกระจ่างแก่คนไทยที่สนใจจะจัดพื้นที่แข่งกีฬาให้ประเทศของตน โดยทำเพื่อให้การแข่งกีฬามีความทันสมัยและให้รสชาติอย่างในประเทศตะวันตก

สำหรับประเทศไทยทั้งทีมมหาวิทยาลัยและทีมอาชีพอยากให้จัดพื้นที่ตามทิศที่ตั้ง โดยมีทีมชูพื้นที่เป็นทีมมหาวิทยาลัยโดดเด่น อย่างไม่ต้องคิดถ้าใช้เกณฑ์นี้ ทีมชูพื้นที่ภาคเหนือคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


(https://free-apply.com/en/university/1076400024) )

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคใต้คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนภาคกลางให้รวมกรุงเทพมหานครเข้าด้วยกัน โดยมีทีมชูพื้นที่ ๆ เป็นมหาวิทยาลัยสุดดัง


(https://mba.kku.ac.th/site/eng/?page_id=98)
(https://smapse.com/prince-of-songkla-university-psu-prince-songkla-university/)


สุดดังทั้งจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และศรีนครินทรวิโรฒ รวมกันเช่นนี้ เพราะนอกจากภาระดูแลการแข่งของตัวเอง ยังต้องดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฎและราชมงคล
(https://www.richmontsthailand.com/buy/thailand/new-developments/chapter-chula-samyan#gallery-10990-2)
(https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1395042/all-abuzz-about-going-solar)
(https://www.u-fukui.ac.jp/wp/wp-content/uploads/University-of-Kasetsart-Campus.jpg)
(http://www.med.swu.ac.th/en/index.php/facilities/campuses)


ทราบมาว่า มหาวิทยาลัยทั้งสองมีการแข่งระหว่างวิทยาเขตแล้ว และได้รับความนิยม อยากให้มหาวิทยาลัยสุดดังทำดังนี้ เพื่อการแข่งฟุตบอลจะได้เป็นการแข่งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ


รวมทั้งระดับโลก ๆ จากการที่ความโด่งดังจะเป็นตัวสร้างนักฟุตบอลชั้นเลิศ สร้างเพราะเยาวชนที่ฝันจะเข้าเรียนต่างฟิตตัวเป็นนักฟุตบอล เพื่อให้สามารถได้ทุนหรือได้สิทธิพิเศษในการเป็นนักศึกษา

อยากให้มหาวิทยาลัยไทยสุดดังดูแลมหาวิทยาลัยชั้นรอง วิธีคือ เมื่อเปิดภาคเรียนทุกแห่งจะมีการจัดการแข่งภายในระหว่างคณะ ทำเพื่อคัดตัวนักฟุตบอลชั้นเลิศให้ทีมของตัวเอง

(https://en.wikipedia.org/wiki/Chulalongkorn_University_Stadium#/media/File:Chulalongkorn_Stadium.jpg)


ขณะเดียวกันสายตาของมหาวิทยาลัยสุดดังยังมองไปที่ทีมมหาวิทยาลัยชั้นรอง ซึ่งก็จะมีการแข่งคล้ายกัน เพื่อเฟ้นหานักฟุตบอลที่อาจเข้ามาเสริมพลัง ซึ่งถ้าเจอจะมีการมอบทุนเพื่อให้ย้ายสถานที่เรียน


แข่ง ๆ ๆ ๆ จนได้ทีมระดับที่ต้องการ จากนั้นให้มหาวิทยาลัยสุดดังจัดการแข่งกันเอง เพื่อหาทีมชนะเลิศระดับประเทศ เอาละ ถ้าทำแบบนี้จะมีการแข่งระดับสุดยอดเพื่อหาทีมเลิศที่สุดประจำปี


การแข่งเพื่อการสรรค์หาเช่นนี้ในสหรัฐฯมีชื่อเรียก bowl game เกมชามใส่ดอกไม้หรือใส่ผลไม้ ซึ่งมีทั้งหมด 6 รายการ เริ่มจาก Rose Bowl หรือชามใส่ดอกกุหลาบ
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/2013_Rose_Bowl_Stanford_vs._Wisconsin.JPG)


สำหรับมหาวิทยาลัยสุดดังทางทิศตะวันตก Orange Bowl หรือชามใส่ผลส้ม ทิศใต้ตอนตะวันออก Sugar Bowl หรือชามใส่น้ำตาลทราย ทางทิศใต้สุด Cotton Bowl ชามใส่ปุยฝ้าย

ทิศใต้ตอนกลาง Peach Bowl ชามใส่ลูกพีช และ ทิศตะวันตกตอนกลาง Fiesta Bowl ชามเพื่อพิธีเฉลิมฉลอง
โดยทุก bowl games จะมีการแข่งในวันปีใหม่ การแข่งที่มีอักษรย่อ NY6 หรือ 6 รายการแข่งในวันปีใหม่ แต่ยัง ๆ ๆ สหรัฐฯยังมีการแข่ง bowl game ที่ยิ่งใหญ่กว่าทั้งหก

อีกทั้งยังเป็นรายการแข่งสุดเลิศของโลก สุดเลิศทั้งคนดู ทั้งรายได้ ทั้งชื่อเสียง นั่นคือ Super Bowl ซึ่งเป็นการแข่งอเมริกันฟุตบอล เพื่อหาทีมอาชีพสุดเลิศของแต่ละปี

(https://www.azcentral.com/story/sports/nfl/2018/05/23/super-bowl-2023-arizona-university-phoenix-stadium-host-super-bowl-lvii/635798002/)

โดยการจัดจะจัดในวันอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ โดยวันนั้นเป็นวัน happy day วันที่คนอเมริกันมีความสุข โดยก่อนหน้ายังมีวันแบบนี้นั่นคือ Thanksgiving Day วันขอบคุณพระเจ้า

ซึ่งจัดทุกวันพฤหัสสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน โดยเป็นวันรวมตัวในหมู่เครือญาติเพื่อไปโบสถ์สวดมนต์ขอบคุณพระเจ้า หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบประจำชาติ

จานหลักคือ ไก่งวงย่าง ซึ่งเป็นอาหารเชิดชูเทศกาล ครอบครัวอเมริกันแทบทั้งหมดเป็นต้องมีอาหารจานนี้วางเด่นกลางโต๊ะในวันสำคัญวันนี้ เพื่อต้อนรับเครือญาติ และเพื่อให้ร่วมรับประทาน

(https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://grillinwithdad.com/2019/11/thanksgiving-turkey/&media=https://grillinwithdad.com/wp-content/uploads/2019/11/thanksgiving-turkey.jpg&description=Easy%20to%20follow%20recipe%20for%20a%20tasty%20and%20juicy%20Thanksgiving%20turkey%20made%20on%20the%20grill.%20Tender,%20juicy%20and%20delicious.%20Best%20turkey%20recipe.)

ต่อมาคือ วัน Christmas Day หรือวันคริสต์มาสที่สมาชิกครอบครัวจะรวมตัวในตอนเช้าเพื่อเปิดกล่องของขวัญ หลังจากนั้นไปโบสถ์ และกลับมารับประทานอาหารที่่บ้าน

(https://www.express.co.uk/life-style/life/1219179/boxing-day-2019-why-called-boxing-day-st-stephens-day)

ครั้นแล้วก็ถึงวัน Super Bowl ซึ่งบรรดาญาติสนิทมิตรสหายจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ ทำเพื่อฉลองการได้ชมการแข่ง american football นัดที่จะตัดสินใครจะคว้าชัยชนะ

ระหว่างทีมอเมริกันฟุตบอลทั้งสองลีก ยิ่งใหญ่มากวันแห่งความสุขวันนี้ คนอเมริกันทั้งกินทั้งดื่ม อีกทั้่งเมื่อแข่งเสร็จยังมีการติดตามชมการวิจารณ์การแข่งโดยบรรดาเซียน การวิจารณ์ที่สุดมัน

(https://www.baltimorestyle.com/super-bowl/)

และให้ความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับการเตรียมการเล่น และการเล่น เอาเลย ๆ สุดยอดสตรีเลิศมาดามแป้งจับมือสมาคมฟุตบอลและมหาวิทยาลัยมีระดับในไทยทุกแห่ง เพื่อพัฒนาทีมฟุตบอลชาติไทยให้มีความเป็นเลิศในชาตินี้

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a1/Thailand_national_football_team_logo%2C_March_2018.png)

ไม่ใช่ต้องรอชาติหน้าอย่างที่เคยประเมิน


You may also like...