อว. ร่วมกอ.รมน. เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนด้วยวิจัย-นวัตกรรม มอบเครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน

You may also like...