กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ พื้นที่จังหวัดสตูล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดสตูล


วันที่ 11 – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทมยาศาสตร์บริการ โดย ดร.ธัญญภรณ์ ศรีสุบิน นำทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดสตูล อาทิ กลุ่มควนขันบาติก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตูลบาติก กลุ่มปันหยาบาติก วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บบ้านบ่อหิน และกลุ่มดาหลาปาเต๊ะ พร้อมเก็บตัวอย่างวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อนำมาทดลอง และพัฒนากระบวนการสกัดสีย้อม การผลิต และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

รวมทั้งผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ซึ่งกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติให้มีอัตลักษณ์ของจังหวัดสตูลต่อไป

You may also like...