เนคเทค สวทช. จับมือยูเนสโก นำ “นวนุรักษ์” สร้างคลังข้อมูลออนไลน์สำหรับคนทำงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย

You may also like...