เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำไทย-คณะ บริจาคหน้ากากอนามัย ชุดตรวจโควิด-19 ขนม ให้โครงการ Food For Fighters

You may also like...