สภากาชาดไทยร่วมแถลงจัด
รวมภาพวาด-เขียนพู่กันจีน

 

นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายเฉิน เจียง  (Mr. Chen Jiang) ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม(Cultural Counselor)  สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายบัณฑูร  ล่ำซำ  ประธานกรรมการ บริษัทมหาชน จำกัด ธนาคารกสิกรไทย และนายไพศาล ฉายาวรกุล นายกสมาพันธ์ศิลปินไทย-จีน ร่วมแถลงการจัดงานประมวลผลงานศิลปะการเขียนพู่กันจีน

และภาพวาดจีนเพื่อการกุศล ในโอกาสเฉลิมฉลอง 40 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน และเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ  อาคารพหลโยธินธนาคารกสิกรไทยเมื่อเร็ว ๆนี้

 

การจัดแสดงผลงานศิลปะการเขียนพู่กันจีนและภาพวาดจีนดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย สภากาชาดไทย ธนาคารกสิกรไทย และสมาพันธ์ศิลปินไทย-จีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย ซึ่งรายได้จากการประมูลผลงานศิลปะของศิลปินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้จะนำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

 

ทั้งนี้ ผลงานศิลปะดังกล่าวจะจัดแสดงให้ประชาชนชมถึงวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ ชั้น 9 อาคารพหลโยธินธนาคารกสิกรไทยถนนพหลโยธิน

You may also like...