วช.ร่วมสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯจัดถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรสู่การใช้งาน ครั้งที่ 3 จ.เพชรบุรี

You may also like...