ปลัด สธ.นำถวายสักการะ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร วันคล้ายวันสถาปนากระทรวง ครบรอบ 80 ปี

You may also like...