“ทีมมารผจญ ศิษย์ตากะจะ”
แชมป์จรวดขวดน้ำด้านแม่นยำ

 

กระทรวงวิทย์ฯ โดยอพวช. ร่วมกับทรูวิชั่นส์และมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จัดแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 14 โดยมี  ปลัดกระทรวงฯเป็นประธานพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี  ทีมมารผจญ ศิษย์ตากะจะ  จากรร.นครศรีลำดวนวิทยา จ.ศรีสะเกษ คว้าแชมป์ชนะเลิศประเภทแม่นยำระดับมัธยม เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมชิงชัยกับตัวแทนเยาวชนอีกกว่า 11 ประเทศ ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคต่อไป

 

จรวดขวดน้ำ2

 

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 14 รอบชิงชนะเลิศว่า ผู้ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนในครั้งนี้ ทั้งที่ผ่านการคัดเลือกและไม่ผ่านการคัดเลือก ถือได้ว่าทุกคนได้ร่วมกันสร้างสังคมของประเทศไทยให้เป็นสังคมฐานความรู้ ซึ่งประเทศเราจะพัฒนาหากทุกคนช่วยกัน เพราะกระบวนการเรียนรู้กระบวนการคิดที่ได้จากกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่จะสามารถนำไปใช้กับการค้นหาคำตอบ และการหาความรู้ในด้านต่าง ๆ ในอนาคต จึงขอให้ทุกคนเก็บประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป แม้ว่าเราจะไม่ได้รางวัลก็ตาม

 

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำมีการจัดการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 14 ปี จนถึงวันนี้เราก็ได้เห็นผลผลิตที่ทุกภาคส่วนช่วยกันการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ปลูกฝังเยาวชนเรื่องกระบวนการคิด ทดลอง วิจัย และพัฒนาเป็นตัวอย่างของ Project – based Learning ที่เป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น บางคนได้เข้าไปอยู่ในทีม Formula One ของสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลายคนเข้าไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ บางคนเรียนจบไปเป็น Logistics Engineer Manner ของ SCG Chemical หรือทำงานในตำแหน่ง Production Planning ของบริษัท NSGT เป็นต้น

 

จรวดขวดน้ำ5

นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ เป็นกิจกรรมหนึ่งของ อพวช. ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ และการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา และลงมือทำเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ โดยนำเรื่องที่กำลังกล่าวถึง คือ STEM มาใช้ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์(S) ได้แก่ แรง โพรเจคไทล์ มุมยิง ฯลฯ เรื่องเทคโนโลยี(T) ได้แก่ การบิน การลอยตัว วิศวกรรม(E) ได้แก่ การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำให้มีความเหมาะสมในการแข่งขันแต่ละประเภท คณิตศาสตร์(M) ได้แก่ คำนวณแรงลม ทิศทาง มุมยิงจากแท่นยิง ความไกล เรียกว่าใช้คำว่า STEM มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำได้อย่างครบถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น การสร้างสรรค์ประดิษฐ์จรวดให้เกิดความสวยงามอาจจะรวมถึงศิลปะ(A) เข้ามาอีกด้วย

 

ที่ผ่านมา อพวช. ได้กำหนดให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมประจำปี จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 14 ปีแล้ว โดยได้รับความสนใจจากทั้งอาจารย์และนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ยืนยันได้จากจำนวนทีมที่สนใจสมัครเข้าแข่งขัน จาก 267 ทีมในปีแรก กลายเป็น 1,137 ทีมในปีนี้ อีกทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากบริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ในการประชาสัมพันธ์โครงการและของรางวัลสนับสนุน

 

จรวดขวดน้ำ3

จรวดขวดน้ำ4

 

และในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ได้ร่วมทำงานในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศจำนวน 298 ทีม และเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 49 ทีม สำหรับทีมเยาวชนที่ชนะการประกวดประเภทแม่นยำจะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกต่อไป

 

นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารองค์กร และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู กล่าวว่า ทรูวิชั่นส์ ในฐานะสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนทั้งในด้านการศึกษา และกีฬาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 10 ปี โดยร่วมมือกับองค์กรหลาย ๆ องค์กรที่มีความมุ่งหวังในการทำประโยชน์เพื่อสังคม ในการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนขึ้น เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์

 

สำหรับความร่วมมือกับ อพวช. นั้น กลุ่มบริษัททรู ได้ร่วมจัดโครงการที่เป็นประโยชน์กับเยาวชน อาทิ โครงการค่ายเยาวชนทรู โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย และโดยเฉพาะโครงการการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ที่ทรูวิชั่นส์ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยการประมวลเป็นภาพกิจกรรมการแข่งขัน ออกอากาศผ่านทางทรูวิชั่นส์กว่า 20 ช่องรายการ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่าเยาวชนไทยของเรามีความสามารถ สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชนที่มีความสนใจต่อไป และขอแสดงความยินดีกับเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การที่ได้ก้าวเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้จึงเป็นความสำเร็จที่เกิดจากทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์และความสามัคคีของทุกคนในทีม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

 

โดยทีมโรงเรียนที่ชนะเลิศในประเภทความไกลและคะแนนรวม จะได้รับทุนการศึกษาจาก อพวช. ทีมละ 20,000 บาท ประเภทแม่นยำ 10,000 บาท และประเภทการนำเสนอผลงานฯ 5,000 บาท นอกจากนั้น ยังมีโล่เกียรติยศและของรางวัลอีกมากมายจาก บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด

 

ผลการแข่งขัน – ระดับประถมศึกษา
ประเภทการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์


รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ทีม Human Forest จังหวัดตรัง คะแนน 50.00
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาล4วัดนพวงศารามจังหวัดปัตตานี ทีม รักษ์ตานี 1 จังหวัดปัตตานี คะแนน 47.80
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล4วัดนพวงศาราม จังหวัดปัตตานี ทีม รักษ์ตานี 2 จังหวัดปัตตานีคะแนน 47.80
ประเภทความแม่นยำ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ทีม sweet lemon จังหวัดตรัง สถิติ (ม.) 0.30
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ ทีม ท่าแฉลบ 3 จังหวัดจันทบุรี สถิติ (ม.) 0.62
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ทีม handsome five จังหวัดตรัง สถิติ (ม.) 0.64

 


ประเภทความไกล
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ทีม เสริมงาม 1 จังหวัดลำปาง สถิติ (ม.) 173.52
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าเหลื่อม ทีม โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 3 จังหวัดขอนแก่น สถิติ (ม.) 168.37
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดปลวกง่าม ทีม ศิษย์หลวงพ่อคำแสน 3 จังหวัดพิษณุโลก สถิติ (ม.) 164.42
ประเภทคะแนนรวม
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม ทีม ฟ้าเหลื่อม 3 จังหวัด ขอนแก่น คะแนน138.11 (รางวัลชนะเลิศ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดปลวกง่าม ทีม ศิษย์หลวงพ่อคำแสน3 จังหวัดพิษณุโลก คะแนน 133.94
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล4วัดนพวงศาราม ทีม รักษ์ตานี 2 จังหวัดปัตตานี คะแนน 131.63

 

ผลการแข่งขัน – ระดับมัธยมศึกษา
ประเภทการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์

 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ทีม วังน้ำเย็นทีม A จังหวัดสระแก้ว คะแนน 50.00
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ทีม LP 2 จังหวัดศรีสะเกษ คะแนน 48.94
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนขนอมพิทยา ทีม ขอโทษที…ยั้งไม่อยู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช คะแนน 47.46

 


ประเภทความแม่นยำ
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ทีม มารผจญ ศิษย์ตากะจะ จังหวัด ศรีสะเกษ สถิติ (ม.) 0.19
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ ทีม โมคลานทะยานฟ้า 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช สถิติ (ม.) 0.20
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนขนอมพิทยา ทีม ขอโทษที…ยั้งไม่อยู่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช สถิติ (ม.) 0.39

 


ประเภทความไกล
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ทีม TCS จังหวัดตรัง สถิติ(ม.) 257.61
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ทีม วาฬน้อย จังหวัด ตรัง สถิติ (ม.) 250.57
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ทีม T.S.ROCKET 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช สถิติ (ม.) 245.98

 


ประเภทคะแนนรวม
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ทีม TCS จังหวัดตรัง คะแนน 136.01
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ทีม T.S.ROCKET 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช คะแนน 132.65
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ทีม วาฬน้อย จังหวัดตรัง คะแนน 118.78.

You may also like...