ตลาดยิ่งเจริญร่วมกรมอนามัย
ลด ละ เลิก โฟมบรรจุอาหาร

 

ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมมือ กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยรณรงค์ให้ผู้ค้าในตลาดยิ่งเจริญ ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นทดแทน เช่น ภาชีวะ วัสดุธรรมชาติ หรือพลาสติกเกรดดีที่บรรจุอาหารได้ เป็นต้น ซึ่งการร่วมมือดังกล่าวได้รับการติดตามผลการดำเนินโครงการ รวมทั้งข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากกรมอนามัย  เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

โดยมี คณะผู้บริหารตลาดยิ่งเจริญและทีมเจ้าหน้าที่ ข้าราชการจากกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสติ๊กเกอร์เขตปลอดโฟมบรรจุอาหาร ให้กับร้านค้าทั้งหมดภายในศูนย์อาหาร 24 ชั่วโมง และผู้ค้าส่วนอื่นๆ อีกกว่าร้อยละ 80 เมื่อเร็วนี้ ณ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่

 

ยิ่งเจริญโนโฟม 1

ยิ่งเจริญโนโฟม3

You may also like...