สมอ.เชิญร่วมงานสัมมนาชี้แจง
ขั้นตอนขออนุญาตมอก.15 วัน

 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  จะจัดสัมมนาการปรับปรุงการอนุญาต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรม  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 – 14.30 น. ณ Hall 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการรับรู้และเข้าใจกระบวนการหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอนุญาตใหม่ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานได้ฟรี ทางเว็บไซต์ สมอ.www.tisi.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2202 3373-4

You may also like...