เชิญผู้ประกอบการเขตภาคเหนือ
สัมมนาฟรี “เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์”

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง (THAIST)จัดการสัมมนาฟรี “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม” ศุกร์ที่ 26 ก.พ. 2559  ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จ.เชียงใหม่ จึงเชิญชวนผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ ในเขตจังหวัดภาคเหนือเข้าร่วม

รวมถึง ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ วิศวกร นักศึกษา ผู้อยู่กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและประดับยนต์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมจักรกลเกษตรและชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  โดยผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานอื่น ๆ จะได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา ผลิตภัณฑ์หรือเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ที่อาศัยการออกแบบวิศวกรรมเป็นแรงขับเคลื่อน ตลอดจนได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมการจัดทำต้นแบบชิ้นงานที่ผ่านการ ทดสอบสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนทดแทน และสามารถนำไปใช้ได้จริง

สอบถามเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ โทร. 0-2564-6310-11 ต่อ 117 อีเมล: marketing@decc.or.th หรือwww.decc.or.th สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน ขอสงวนสิทธิการเข้ากิจกรรมโดยการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น ไม่เปิดรับลงทะเบียนหน้างาน

You may also like...