ธพว. ร่วมแสดงความยินดี
“MD ใหม่” เอ็กซิมแบงก์

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ร่วมแสดงความยินดี นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ในโอกาสวันแรกเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(เอ็กซิมแบงก์) 1 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอ็กซิมแบงก์ ทั้งนี้นายพิศิษฐ์เป็นกรรมการผู้จัดการคนที่ 5 นับตั้งแต่ก่อตั้งเอ็กซิมแบงก์ เมื่อปี 2537 มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี  เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน ธนาคารออมสิน

นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในสถาบันการเงินอีกหลายแห่ง

You may also like...