รัฐบาลตั้งศตส.ศูนย์ให้ข้อมูล
พระราชพิธี-เศรษฐกิจ-มั่นคง

 

รัฐบาลตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการศูนย์ มีภารกิจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมายกำหนดการพระราชพิธีต่างๆ แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการจราจรในช่วงพระราชพิธี ซึ่งแต่ละกระทรวงได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมปฎิบัติหน้าที่ใน ศตส. โดยจะมีการติดตามสถานการณ์ด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ ต่างประเทศ สังคม ความมั่นคง การท่องเที่ยว วัฒนธรรม เทคโนโลยี การศึกษา

ทั้งนี้ ศตส.ได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ ในเวลา 09:00 น. ของทุกวัน นับตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.เป็นต้นไป โดยใช้ห้องประชุมในตึกสันติไมตรีหลังใน และจะใช้ห้องประชุมในตึกสันติไมตรีหลังนอก เป็นสถานที่แถลงข่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ใน ศตส. ติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

กำหนดการประชุมในวันที่ 15 ต.ค.นี้ จะให้คสช. และสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน จากนั้นจะให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สรุปงานที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบ หากมีข้อเรียกร้องจากประชาชน ที่อาจกระทบกับความมั่นคง เศรษฐกิจ จะได้มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละด้านหาแนวทางรับมือและปฏิบัติ พร้อมมอบหมายกระทรวงต่างประเทศ คสช. กระทรวงมหาดไทย สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หารือกรณีที่มีภาพและข้อความเผยแพร่ หรือข้อเรียกร้องใดๆ ก็ตาม ที่ส่งผลต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ ให้นำข้อมูลเหล่านี้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไข

ขณะที่ หน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ ของ ศตส. จะมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สถานการณ์ในมิติด้านต่างๆ เช่น หมายกำหนดการพระราชพิธีสำคัญ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข่าวสารอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

You may also like...