บาร์เทอร์คาร์ดรุกขยายฐานลูกค้า
เล็งStartupรองรับThailand 4.0

 

บาร์เทอร์คาร์ด ขานรับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล Thailand 4.0 พร้อมประกาศความสำเร็จ ตั้งเป้าหมายขยายธุรกิจประเภท B2B ให้เติบโตมากขึ้นในปี 2560 มุ่งเพิ่มจำนวนสมาชิกกลุ่มลูกค้า Startup และเพิ่มยอดขายธุรกิจให้ทะลุหลัก 1,000 ล้านบาทจากยอดขายกว่า 945 ล้านบาทในปี 2559 โดยตั้งเป้าสมาชิกใหม่โต 15% หรือ 650 ราย เป้ายอดแลกเปลี่ยนสินค้าโต 5% หรือประมาณ 990 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาบุคลากรให้พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า นอกจากนี้บาร์เทอร์คาร์ดได้จัดงานแรลลี่ฉลองความสำเร็จ “บาร์เทอร์คาร์ด แฟมิลี่ แรลลี่ ครั้งที่ 3 ตอน The Way to OSCAR” กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกองค์กร

ภาพคุณเรวดี1

นางสาวเรวดี วัฏฏานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศให้การส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจเป็นวาระแห่งชาติภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 โดยปรับเปลี่ยนจาก Traditional SME สู่ Smart Enterprise ที่ต้องพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่รอดและเติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยนโยบายดังกล่าวเป็นการช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลกมากขึ้น และแม้ว่าเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาจะชะลอตัว แต่สำหรับธุรกิจประเภท Business to Business (B2B) กลับมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยจากข้อมูลสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์กรมหาชน) หรือ ETDA พบว่า ปี 2559 มูลค่าตลาด E-Commerce ในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 2,523,994.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.08 ของมูลค่าขายสินค้าและบริการทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 12.14 โดยส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจ B2B เป็นมูลค่า 11,381,513.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.74 ของมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซทั้งหมด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการมีการปรับตัวรับมือกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและรูปแบบการอุปโภคบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยปรับเข้าสู่ระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

บาร์เทอร์คาร์ด ได้เล็งเห็นช่องทางการเติบโตของธุรกิจ B2B ภายใต้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล Thailand 4.0 จึงได้ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาธุรกิจ B2B ในประเทศไทย ให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นในส่วนของสมาชิกใหม่15% และในส่วนของยอดการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งตั้งเป้าหมายอยู่ที่ 5 % หรือประมาณ 990 ล้านบาท ส่วนสมาชิกใหม่นั้นตั้งเป้าหมายจะต้องมีผู้ประกอบการเข้ามาร่วมกับบาร์เทอร์คาร์ดเพิ่มขึ้นจำนวน  650 ราย ในปี 2560  โดยเน้นที่ลูกค้ากลุ่ม Startup เป็นหลัก ผ่านกลยุทธ์การบริการ เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทำหน้าที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยของลูกค้าแต่ละราย เรียกว่า BDM (Business Development Manager) รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้สมาชิกสามารถทำการแลกเปลี่ยนและเช็คประวัติการซื้อขายได้ตลอดเวลาอย่างง่ายดาย และช่วยให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลและโปรโมชั่นสินค้าอย่างต่อเนื่องผ่านเครื่องมือต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมเน็ตเวิร์คกิ้งและเทรดโชว์ เพื่อสร้างโอกาสให้สมาชิกได้พบปะสร้างพันธมิตรและต่อยอดธุรกิจได้ นอกจากนี้ยังตั้งเป้าหมายว่าสมาชิกจะหันมาทำธุรกรรมแบบ B2B ผ่านแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ที่บาร์เทอร์คาร์ดสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับระบบอีเพย์เมนต์ เกตเวย์ ซึ่งจากเดิมในประเทศไทยมีผู้ใช้งานเพียง 10 % ให้เป็น 25 % ในปีนี้ให้ได้

ภาพข่าวปชส.CSR บาร์เทอร์การ์ด2

นางสาวเรวดี กล่าวว่า ในปีนี้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่ามีการชะลอตัวลง จึงนับเป็นโอกาสในการทำธุรกิจของบาร์เทอร์คาร์ดให้สามารถเติบโตขึ้นจากในปีที่ผ่านมา เนื่องจากหลาย ๆ ธุรกิจ จำเป็นต้องเร่งเพิ่มยอดตัวเลขกำไร ระบายสินค้าในสต็อก และลดค่าใช้จ่ายในการทำตลาดเพื่อขายสินค้า ธุรกิจการแลกเปลี่ยนสินค้าของบาร์เทอร์คาร์ด จึงเป็นอีกเครื่องมือสำคัญในการช่วยขยายช่องทางการตลาด พร้อมกับเพิ่มกระแสเงินสดให้ธุรกิจ ให้สามารถนำไปซื้อสินค้าหรือบริการที่จำเป็นต้องใช้อยู่แล้วจากธุรกิจสมาชิกกว่า 35,000 ธุรกิจใน 9 ประเทศทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทย บาร์เทอร์คาร์ด มีจำนวนสาขาทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่ สาขาสีลม  ทองหล่อ ลาดพร้าว พัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่

ล่าสุดบาร์เทอร์คาร์ดมีสมาชิกมากกว่า 3,000 ธุรกิจ โดยแบ่งเป็นธุรกิจ SMEs 85% และธุรกิจขนาดใหญ่ 15% มีพันธมิตรทางธุรกิจใหม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกว่า 60 ธุรกิจต่อเดือน ส่งผลให้บาร์เทอร์คาร์ดประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นอันดับ 2 ของโลกในปี 2558 และปี 2559 ที่ผ่านมา

ภาพข่าวปชส.CSR บาร์เทอร์การ์ด1

สำหรับการจัดงานฉลองความสำเร็จและขอบคุณลูกค้าด้วยกิจกรรมแรลลี่ประจำปี ภายใต้ชื่องาน  “บาร์เทอร์คาร์ด แฟมิลี่ แรลลี่ ครั้งที่ 3 ตอน The Way to OSCAR”  เป็นผลจากการที่ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทสามารถทำยอดขายได้กว่า 945 ล้านบาท ซึ่งการจัดงานแรลลี่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจในบาร์เทอร์คาร์ด ได้มีโอกาสทำกิจกรรมดี ๆ ร่วมกัน โดยมีทั้งหมด  3 กิจกรรมหลัก ๆ คือ 1. กิจกรรมแรลลี่เพื่อให้นักธุรกิจได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวและกับเพื่อนนักธุรกิจในบาร์เทอร์คาร์ดด้วยกันอย่างสนุกสนาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนและต่อยอดธุรกิจกัน

ภาพข่าวปชส.CSR บาร์เทอร์การ์ด

2. กิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน การศึกษา  กีฬา ให้โรงเรียนถนนมิตรภาพ  เพื่อให้สมาชิกธุรกิจทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันให้กับสังคมและเพิ่มโอกาสในการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน ถือเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่ได้ทำร่วมกัน 3. กิจกรรม The OSCAR Party  ซึ่งเป็นงานปาร์ตี้ที่สนุกสนาน  เป็นการร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จในรอบปีของบาร์เทอร์คาร์ดทั้งระดับโลก ที่บาร์เทอร์คาร์ดประเทศไทย ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานเป็นอันดับที่ 2 ของโลกในระดับประเทศ และระดับสาขามีถึง 5 สาขาของประเทศไทย ได้รับรางวัลว่ามีผลงานระดับสาขาเป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 ของโลก

You may also like...