แบงก์กรุงเทพผนึกกสิกรไทย
ติดตั้งอีดีซี 5.5แสนเครื่องทั่วไทย

 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการมาของระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) โดยเฉพาะโครงการขยายการใช้บัตร (Card Expansion) เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ไม่ต้องพกเงินสด ทำให้เหล่าธนาคารตื่นตัว พัฒนาด้านการบริการจนเป็นที่มาของการจับมือของ 5 ธนาคารใหญ่  ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารธนชาต ในนามกลุ่ม Thai Alliance Payment System หรือกลุ่ม TAPS ล่าสุดตามด้วยความเคลื่อนไหวของอีก 2 ธนาคารได้แก่ แบงก์กรุงเทพผนึกกสิกรไทย พร้อมติดตั้งอีดีซีภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 550,000 รายทั่วประเทศของภาครัฐ

เครื่อง EDC 1

หลังจาก5 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ในนามกลุ่ม Thai Alliance Payment System หรือกลุ่ม TAPS เพื่อให้บริการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) แก่หน่วยงานภาครัฐ ร้านค้าและบริษัทภาคเอกชนทั้งใหญ่-เล็ก ขานรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) โดยเฉพาะโครงการขยายการใช้บัตร (Card Expansion) เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน ทำให้ไม่ต้องพกเงินสดติดตัว โดยที่ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่รวมฟังก์ชั่นของ 5 ธนาคารมาไว้ในเครื่องเดียวกัน ใช้งานสะดวกคล่องตัว จากนั้นไม่นาน ธนาคารกรุงเทพและกสิกรไทยได้ผนึกความร่วมมือเพื่อให้บริการที่คล้ายกัน

นายชาติศิริ

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย ในฐานะพันธมิตรที่ดีและร่วมมือกันในหลายโครงการ จับมือร่วมกันในชื่อ “กิจการการค้าร่วมโครงการอีเพย์เม้นต์” ได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกและกำกับดูแลผู้ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงการคลัง เข้าร่วมดำเนินโครงการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ในการติดตั้งเครื่องรูดบัตร (EDC) จำนวน 550,000 รายทั่วประเทศ โดยมั่นใจว่า ด้วยความแข็งแกร่งของฐานร้านค้ารับบัตรเครดิตเดิมของธนาคารกรุงเทพและธนาคารกสิกรไทยที่รวมกันแล้วมีส่วนแบ่งตลาดถึง 70% จะช่วยให้การดำเนินโครงการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาล และจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในการชำระเงินเพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคนไทย

โดยเฉพาะการรับบัตรที่มีโครงสร้างเครือข่ายระบบการชำระเงินของประเทศไทย (Local Card Scheme) หรือบัตรที่มีการประมวลผลในประเทศ (Local Switching) ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีแบรนด์ เทคโนโลยี และกฎข้อบังคับของตนเอง ที่จะทำให้ต้นทุนค่าธรรมเนียมต่ำลง สอดคล้องกับโครงการในครั้งนี้ที่ได้มีการกำหนดเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการรับบัตร (Merchant Discount Rate) หรือ MDR สูงสุดไม่เกิน 0.55% ต่อครั้ง ดึงดูดให้ร้านค้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ยินดีรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเดบิตมีจำนวนขยายตัวในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น

ด้านนายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพจะเพิ่มความมั่นใจให้กับร้านค้าต่างๆ มากขึ้น นอกจากนี้ ทั้งสองธนาคาร มีกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกัน สามารถจัดสรรเป้าหมายและแบ่งภาระความรับผิดชอบได้ชัดเจน มีการวางแผนความร่วมมือในระยะยาว ในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศให้ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีต้นทุนที่ต่ำลง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศ

โครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้ธนาคาร ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการติดตั้งเครื่องอีดีซีกับหน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าไปมีส่วนในการขยายบริการทางการเงินให้กับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้นกว่าเดิม สำหรับการเข้าติดต่อร้านค้านิติบุคคลและบุคคลธรรมดาจดภาษีมูลค่าเพิ่ม จะเป็นอีกช่องทางในการขยายฐานลูกค้า และเป็นการเปิดโอกาสให้ธนาคารได้นำเสนอผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เหมาะสมกับลูกค้ามากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าในการตัดสินใจด้วย

“ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย มีความยินดี และภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรัฐบาลที่มีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศ เพื่อลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน และส่งเสริมการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และลดการใช้เงินสดในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ การกระจายติดตั้งเครื่องรูดบัตร (EDC) ทั่วประเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และร้านค้าทั่วไป จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชน และภาคธุรกิจ สามารถเข้าถึง และใช้บริการชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเดบิต ได้อย่างสะดวก และแพร่หลาย ด้วยต้นทุนการจัดการเงินสดที่ลดลง ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นผลดีในระยะยาวต่อประเทศ ภาคธุรกิจการค้า และประชาชน ทำให้โครงสร้างเครือข่ายระบบการชำระเงินของประเทศไทยเทียบเท่าระบบสากล ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาลในเรื่อง National  e-Payment ในการเชื่อมโยงระบบการชำระเงิน เพื่อเดินหน้าสู่สังคมไร้เงินสดได้ในอนาคต”

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก- http://news.mthai.com

 

 

You may also like...