MRT แจ้งหยุดขายชั่วคราว
โปรโมชั่นเติมเที่ยวโดยสาร30วัน

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แจ้งหยุดการขายชั่วคราวโปรโมชั่ นเติมเที่ยวโดยสาร แบบ 30 วัน จำกัดเที่ยว (Blue Line Trip Pass) สำหรับบัตรโดยสารชนิดเติมเงิ นประเภทบุคคลทั่วไป (Adult card) ซึ่งมีการเริ่มจำหน่ายแพ็กเกจเมื่อวันที่ 6สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยจะหยุดการขายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทฯกำหนด ผู้โดยสารที่เติมโปรโมชั่นเติมเที่ยวโดยสารแบบ 30 วัน จำกัดเที่ยวยังสามารถใช้งานได้จนกว่ามูลค่าเที่ยวเดินทางจะหมด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลโทร. 0-2624-5200 หรือติดตามทางเฟสบุคที่ www.facebook.com/BEM.MRT 

ทวิตเตอร์ www.twitter.com/bem_mrtInstagram ID Mrt_bangkok และ Mobile MRT Application (เดินทางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยด้วยรถไฟฟ้า MRT)

You may also like...