พสกนิกรไทยร่วมงาน “ศิริราช”
“ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์”

 

ตลอดเวลา1ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เป็นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะบุคลากรศิริราช และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อโรงพยาบาลศิริราช และเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระองค์ท่าน พร้อมตั้งจิตมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ทำความดีเพื่อแผ่นดินตราบนิรันดร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงจัดงาน ” ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ” ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 05.30น. – 00.15น.

กิจกรรมภายในงาน มีหลากหลาย อาทิ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน199รูป จากหอประชุมกองทัพเรือ ไปยังโรงพยาบาลศิริราช , พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ , การแสดงปาฐกฐา โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล , การแสดงละครชุดพระมหาชนก , การบรรเลงดนตรีและขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงดุริยางค์ราชนาวี ร่วมกับสมาชิกชมรมประสานเสียงศิริราช นักร้องกิตติมศักดิ์ และศิลปินรับเชิญ โดยเฉพาะเวลา 15.52 น. ช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต พสกนิกรชาวไทยร่วมเจริญจิตภาวนา

เวลา 19.00น. พิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ นำโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบุคลากรศิริราชรวมทั้งสิ้น 420คน น้อมก้มกราบเต็มลานพระราชานุสาวรีย์ และร่วมกันร้องเพลง ความฝันอันสูงสุด ประกอบแสง สี สื่อผสมตระกานตา , พิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล

การบรรเลงดนตรีและขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงดุริยางค์ราชนาวี ร่วมกับสมาชิกชมรมประสานเสียงศิริราช นักร้องกิตติมศักดิ์ และศิลปินรับเชิญ

การแสดงปาฐกฐา โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

การแสดงละครชุดพระมหาชนก

You may also like...