ทปอ. จัดงานอินโนเวชั่น ฮับส์ 4.0เอส
ยกระดับเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา ธิการ (คนที่ 5 จากซ้าย) นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะทำงานการปรับแก้กฎหมาย และกลไกภาครัฐ (คนที่ 4 จากซ้าย) รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ผู้อำนวยการโครงการอินโนเวชั่น ฮับส์ (คนที่ 4 จากขวา)  ร่วมเปิดงาน ไทยแลนด์ อินโนเวชั่น ฮับส์ 4.0เอส” เพื่อแสดงศักยภาพผลงานวิจัยและน วัตกรรมจากฝีมือคนไทย 5 กลุ่มนวัตกรรม ได้แก่ เกษตรและอาหาร พลังงานชีวภาพ สังคมผู้สูงอายุ เมืองอัจฉริยะ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม งานจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ฮอลล์ 1-2 ชั้น ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 3545150 – 2 หรือเข้าไปที่  http://www.cupt.net/ หรือ https://www.facebook.com/Thail and.Innovation.Hubs4.0s/

*รายชื่อบุคคลในภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา)

1. ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร ประธานกลุ่มเมืองอัจฉริยะ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ ประธานกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์

3. ศาสตราจารย์ ดร. อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย ประธานกลุ่มพลังงานชีวภาพ

4. นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะทำงานการปรับแก้กฎหมาย และกลไกภาครัฐ

5. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา ธิการ

6. รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ผู้อำนวยการโครงการอินโนเวชั่น ฮับส์

7. ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานกลุ่มสังคมผู้สูงอายุ

8. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ประธานกลุ่มเกษตรและอาหาร

9. ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ หัวหน้าคณะทำงาน “งานไทยแลนด์ อินโนเวชั่น ฮับส์ 4.0เอส”

You may also like...