กรุงไทยชี้แจงกรณีเครื่องATM
สาขาชากังราวไฟฟ้ารั่ว

You may also like...