ร.10พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
“ชาตรี” ปธ.กรรมการแบงก์กรุงเทพ

ที่โบสถ์วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง เมื่อเวลาประมาณ 20 นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน2561 ณ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์  สิริอายุ 85 ปี

สำหรับกำหนดการประกอบพิธี ดังต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

15.30น.            พรมน้ำเสก

17.00น.            พิธีน้ำหลวงอาบศพ

18.30น.            พิธีบูชาขอบพระคุณและวจนพิธีกรรมแด่ผู้ล่วงลับ

 วันอังคารที่ 26 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

19.00น.            พิธีบูชาขอบพระคุณและวจนพิธีกรรมแด่ผู้ล่วงลับ

 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

09.00น.            พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีอำลาแด่ผู้ล่วงลับ 

ณ โบสถ์วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี

พิธีฝังผู้ล่วงลับ

ณ สุสานวัดคาทอลิกนักบุญนิโคลัส พัทยา จังหวัดชลบุรี

ทางเจ้าภาพขอความกรุณางดพวงหรีด

เจ้าภาพได้จัดเตรียมที่จอดรถเพิ่มเติม ณ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ (อาคารดิสแฮล์มทาวเวอร์) พร้อมจัดเตรียมรถตู้บริการรับ-ส่ง

You may also like...