กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดอบรม
ผู้ประกอบการโอทอปฟรี 1 ส.ค.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้ประกอบการโอทอป 3-5 ดาว และ โอทอป ซีเล็ค ในกลุ่มสุขภาพและความงาม  เข้าร่วมอบรมบ่มเพาะความรู้ในการพัฒนาสินค้าโอทอป ตามแนวทางโอทอปนวัตวิถี  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ปีงบประมาณ 2561  ด้วยการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ  การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและการสร้างแบรนด์ในยุค 4.0 ,  Thailandmall โอกาส SME ในออมนิ ชาเนล , การสร้างผลิตภัณฑ์เด่นแบรนด์ต้องดี บรรจุภัณฑ์ต้องโดน และการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอางแบบได้มาตรฐาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มาให้ความรู้หลากหลายท่าน  ในวันพุธที่  1 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมบุศราคัม  จังหวัดขอนแก่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกยังได้รับสิทธิขายสินค้าออนไลน์ในระบบ e-commerce ฟรี !  ผู้ประกอบการโอทอปที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ โทร. 06-1269-4119 
 

You may also like...