Daily Archive: มกราคม 25, 2020

“จุฬาฯ” ชูบทบาท​ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ จัดงาน “จุฬาฯ พบสื่อมวลชน” (CU Meet the Press) เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของจุฬาฯ กับสื่อมวลชนทุกแขนง รวมทั้งนำเสน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]