Daily Archive: กุมภาพันธ์ 22, 2020

สวทช.จับมือปตท.สผ. หนุน EECi ร่วมพัฒนานวัตกรรม ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จับมือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือการสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Econo …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]