Daily Archive: กรกฎาคม 10, 2020

ไทยไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19ใหม่จากใน-นอกประเทศ-ไม่มีผู้เสียชีวิต

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 0️⃣0️⃣ ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ และไม่มีผู้เสียชีวิต 0️⃣0️⃣ &#x1f1f9 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อว. โดย สป.อว. สกสว. สอวช.-สวทช. ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงาน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สวทช. หนุน จ.กระบี่ ต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่​ ด้วยเทคโนฯ-นวัตกรรมปลอดภัย จาก สวทช. สร้างความมั่นใจ-สะอาด หลังคลายล็อกดาวน์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ จังหวัดกระบี่ แถลงข่าว “สวทช. สนับสนุน จ.กระบี่ (Krabi We Care) ต้อนรับนักท่องเที่ยว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“สสว.” หนุนสหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์ 4.0 สร้างความเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานราก

สสว. หนุนขับเคลื่อนสหกรณ์ไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฐานรากจับมือ 4 พันธมิตร “พลิกสหกรณ์ไทย สู่ สหกรณ์ 4.0” เต็มรูปแบบ

คนไทยปลอดโรค บริโภคปลอดภัย! พบงานดีสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพ ‘มหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพและของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 กลุ่มโขง ชี มูล’ 15-19 ก.ค.63 เดอะมอลล์ บางกะปิ

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานแถลงเตรียมจัด​งาน​ “มหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพและของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดโขง ชี มูล” โดยมี นางสาวสุพรรณษา ส …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]