สภากาชาดไทยเร่งช่วยเหลือ​
ผู้ประสบอุทกภัยพายุโพดุล

You may also like...