“ลอรีอัล ปารีส” ส่ง ใหม่ ดาวิกา
ร่วมครั้งแรกเดินแบบรันเวย์หอไอเฟล

You may also like...