สทน.แจงกรณี “ศรีสุวรรณ” -ชาวองครักษ์ร้องปปช.เก็บกากกัมมันตรังสีที่องครักษ์

You may also like...