จิตอาสาสานฝันปันสุข…เพื่อรอยยิ้มของพ่อ

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เครือข่ายจิตอาสารัฐสภาฯ ร่วมกับ โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีเพื่อการสื่อสารสู่นโยบายสาธารณะ ภายใต้ สสส. จัดกิจกรรม “จิตอาสาสานฝันปันสุข…เพื่อรอยยิ้มของพ่อ” ณ มูลนิธิธารนุเคราะห์ บ้านพักฟื้นคนชราชาย เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยจัดการแสดงดนตรี เล่นเกม และเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่คุณพ่อทุกท่าน พร้อมมอบหนังสือชุดความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ อาทิ เคล็ดลับลดกินหวาน , กลุ่มโรคNCDsโรคที่คุณสร้างเอง , คู่มือลดพุงลดโรค , ลดเค็มลดเกลือเพื่อลดโรค ฯลฯ เพื่อไว้อ่านศึกษาในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง

You may also like...