ส.ป.ก.แจงที่ดินฟาร์มไก่ปารีณา 682 ไร่ ครอบครองที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน เตรียมยึดคืน

You may also like...