STC จัด “STC Air Field Run 2020” เปิดประสบการณ์วิ่งบนสนามบินแห่งแรก

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดกิจกรรม “STC Air Field Run 2020” เปิดประสบการณ์วิ่งแนวใหม่ให้กับนักวิ่งมืออาชีพและสมัครเล่นในประเทศไทย ด้วยการวิ่งบนสนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วิทยาเขตราชบุรี) ในบรรยากาศสบายๆ ที่ล้อมรอบด้วยทุ่งดอกปอเทือง และธรรมชาติอันสวยงาม โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งให้มากขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจ และยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Thailand Sports Tourism ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาวิ่งเป็นสื่อ รายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กองทุนพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่สนามบินโพธารามและเป็นทุนการศึกษาของเยาชนในท้องถิ่นต่อไป

โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ มินิมาราธอน (Mini marathon) 10 กิโลเมตร และฟันรัน (Fun run) 5 กิโลเมตร เปิดลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะครบจำนวนผู้วิ่ง ค่าสมัครมินิมาราธอนราคา 500 บาท ผู้สมัครระยะมินิมาราธอนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี ค่าสมัครฟันรัน ราคา 400 บาท สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ คือ เสื้อวิ่ง หมายเลขวิ่ง (BIB) เหรียญรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย อาหารและเครื่องดื่มหลังการแข่งขัน

กิจกรรม “STC Air Field Run 2020” จะจัดในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 ณ สนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี GPS 13.6701203, 99.7319554 สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ https://bit.ly/2DRMysq

(อ่านข่าวเพิ่มเติม : http://news.siamtechno.ac.th/stc-air-field-run-2020/)

You may also like...