SME D Bank สาขายโสธร ย้ายที่ทำการใหม่ เพิ่มความสะดวกสบายลูกค้า

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D  Bank สาขายโสธร ขอแจ้งย้ายที่ทำการสาขาแห่งใหม่ จากที่เดิมไปตั้งอยู่ ณ เลขที่ 61/7 ถนนรัตนเขต ตำบลในเมือง จังหวัดยโสธร 35000  ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  ซึ่งเป็นทำเลตั้งอยู่ใจกลางเมือง  พื้นที่ให้บริการกว้างขวาง  สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มาติดต่อและใช้บริการได้เป็นอย่างดี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SME D  Bank สาขายโสธร โทร.085 980 8126 , 045 715 551-4  หรือ  Call Center โทร.1357

You may also like...