“วีรศักดิ์” ชู เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พลิกโฉมงานหัตถศิลป์ไทย สร้างมูลค่าเพิ่ม ยกขีดความสามารถแข่งขัน สร้างรายได้กลับสู่ชุมชนยั่งยืน

You may also like...