วช. ร่วม มทร.พระนคร นำนวัตกรรมม้วนเส้นด้ายยืน ยกระดับศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.หนองบัวลำภู

You may also like...