กิจกรรม “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) 3 ภูมิภาค” เสร็จสิ้น นศ.-ผู้ประกอบการร่วมกว่า600คน

เสร็จสิ้นไปแล้วกับการจัดกิจกรรม “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) 3 ภูมิภาค” ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 18 มกราคม 2563) ภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 21 มกราคม 2563) และภาคใต้ จังหวัดสงขลา (วันที่ 23 มกราคม 2563) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการจัดกิจกรรม มีหน่วยงานพันธมิตรอย่าง ธนาคารออมสิน และเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว

You may also like...