พส.แจงกรณีข่าว สื่อสังคมออนไลน์ เจอลุงขอทานตาบอด ขับฟอร์จูนเนอร์ แนะพบขอทานแจ้ง สายด่วน 1300/ 24 ชม.

You may also like...