“มูลนิธิคุณ” สานต่อจิตสำนึกแยกขยะสู่เด็กประถมวัย ผ่าน “โครงการส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการลดและแยกขยะระดับประถมศึกษา”

You may also like...