ออมสิน ช่วยลูกค้าธุรกิจท่องเที่ยวจากภัยโคโรนา ลดดบ.สูงสุด 20% ของดบ.พักจ่าย พักเงินต้นไม่เกิน 2 ปี ยืดชำระหนี้

You may also like...