ก้าวสู่เกษตรอัจฉริยะกับ CAT เพาะพันธุ์ดี นำ IoT ส่งเสริมเยาวชน ณ รร.มัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ

You may also like...