แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ใช้คาดการณ์ผลมาตรการควบคุมไวรัสโควิด-19 ได้

You may also like...