ซี.พี. เวียดนาม ส่งมอบอาหารปลอดภัย เพื่อบุคลากรการแพทย์-จนท.เวียดนาม สู้ภัยโควิด-19

You may also like...