30 มี.ค.63ไทยยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 130 ราย ตจว.มากกว่ากทม.

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC) วช. แจ้งจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 นับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อจำนวน 100 ราย ของไทยนับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563

สถานการณ์ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น.
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 136 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,524 ราย พบผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัดมากกว่าในกรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศกลุ่มอาเซียน ของไทยเริ่มวันที่ 15 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

#ไวรัสโคโรนา19 #วช. #NRCT #COVID-19

You may also like...