เปิดตัวนวัตกรรมห้องตรวจผู้เสี่ยงติดโควิด-19 แห่งที่ 2 พร้อมมอบระบบ Tele-Monitoring ปกป้องบุคลากรการแพทย์ รพ.รามาธิบดี

You may also like...